ראשי מדד השלום - ארכיון תרשימים קישורים ניוזלטר- ארכיון צרו קשר ENGLISH
ראשי -> ניוזלטר

ניוזלטר

Send to
Subsctibe to mailing list
Unsubsctibe to mailing list
Contact Us
שלח לחבר
הצטרפות לרשימת התפוצה
הסרה מרשימת התפוצה
צור קשר
Diagram of the month: Do you agree or disagree with this opinion: “In reality, Jerusalem is already divided into two cities: the eastern city and the western city”? (%, already divided, Jews, by years) תרשים החודש: האם אתה מסכים או לא מסכים לדעה הבאה: "למעשה, ירושלים כבר מחולקת לשתי ערים: העיר המזרחית והעיר המערבית"? (%, כבר מחולקת, יהודים, לפי שנים)
Peace Index: December 2017 מדד השלום דצמבר 2017

Peace Index: December 2017
The Data File
The Peace Index Site

מדד חודש דצמבר
קובץ הנתונים
אתר מדד השלום
תרשימים | ניוזלטר- ארכיון | צרו קשר | תנאי שימוש
קישורים |
  © 2010 כל הזכויות שמורות