ראשי מדד השלום - ארכיון תרשימים קישורים ניוזלטר- ארכיון צרו קשר ENGLISH
ראשי -> ניוזלטר

ניוזלטר

Send to
Subsctibe to mailing list
Unsubsctibe to mailing list
Contact Us
שלח לחבר
הצטרפות לרשימת התפוצה
הסרה מרשימת התפוצה
צור קשר
Graph of the month: Some claim that the desire to oust Netanyahu is the real reason for the ongoing occupation with the Netanyahu family’s household affairs; others claim that it results inevitably from the Netanyahu family’s inappropriate conduct. With which claim do you agree more? (%, Jews, by Knesset voting) תרשים החודש: יש הטוענים כי הרצון להפיל את נתניהו הוא הגורם מאחורי העיסוק החוזר במשקי הבית של משפחת נתניהו אחרים טוענים כי העיסוק הוא תוצאה בלתי נמנעת מההתנהלות הלא ראויה של משפחת נתניהו. עם איזו טענה אתה מסכים יותר? (%, יהודים, לפי הצבעה לכנסת)
The Peace Index: May 2016 מדד השלום: מאי 2016

The May Index
Data File
The Peace Index Website

מדד חודש מאי
קובץ הנתונים
לאתר מדד השלום
תרשימים | ניוזלטר- ארכיון | צרו קשר | תנאי שימוש
קישורים |
  © 2010 כל הזכויות שמורות