ראשי מדד השלום - ארכיון תרשימים קישורים ניוזלטר- ארכיון צרו קשר ENGLISH
ראשי -> ניוזלטר

ניוזלטר

Send to
Subsctibe to mailing list
Unsubsctibe to mailing list
Contact Us
שלח לחבר
הצטרפות לרשימת התפוצה
הסרה מרשימת התפוצה
צור קשר
Diagram of the month: Do you agree or disagree with the opinion that Jerusalem is actually already divided into two cities: the eastern city and the western city? (% of Jews, “already divided,” by Knesset voting) תרשים החודש: האם אתה מסכים או לא מסכים לדעה כי למעשה ירושלים כבר מחולקת לשתי ערים: העיר המזרחית והעיר המערבית? (% יהודים "כבר מחולקת", לפי הצבעה לכנסת)
The Peace Index: February 2016 מדד השלום: פברואר 2016

The February Index
Data File
The Peace Index Website

מדד חודש פברואר
קובץ הנתונים
לאתר מדד השלום
תרשימים | ניוזלטר- ארכיון | צרו קשר | תנאי שימוש
קישורים |
  © 2010 כל הזכויות שמורות