ראשי מדד השלום - ארכיון תרשימים קישורים ניוזלטר- ארכיון צרו קשר ENGLISH
ראשי -> ניוזלטר

ניוזלטר

Send to
Subsctibe to mailing list
Unsubsctibe to mailing list
Contact Us
שלח לחבר
הצטרפות לרשימת התפוצה
הסרה מרשימת התפוצה
צור קשר
Graph of the month: To what extent do you agree or disagree with the statement that the idea of two states for two peoples has died? (Disagree, Jews, according to voting in the 2015 elections, percentages) תרשים החודש: עד כמה אתה מסכים או לא מסכים עם האמירה שהרעיון של שתי מדינות לשני העמים מת? (לא מסכימים, יהודים, לפי הצבעה בבחירות 2015, באחוזים)


The September Index
Data File
The Peace Index Home Page

מדד חודש ספטמבר
קובץ הנתונים
אתר מדד השלום
תרשימים | ניוזלטר- ארכיון | צרו קשר | תנאי שימוש
קישורים |
  © 2010 כל הזכויות שמורות