ראשי מדד השלום - ארכיון תרשימים קישורים ניוזלטר- ארכיון צרו קשר ENGLISH
ראשי -> ניוזלטר

ניוזלטר

Send to
Subsctibe to mailing list
Unsubsctibe to mailing list
Contact Us
שלח לחבר
הצטרפות לרשימת התפוצה
הסרה מרשימת התפוצה
צור קשר
Graph of the month: To what extent do you trust Prime Minister Netanyahu that in the deal between the state and the gas companies he will properly balance between the interests of the Israeli citizens in general and the commitments to the private companies? (%, Jewish, who think he will balance properly according to voting in the 2015 elections) תרשים החודש: עד כמה אתה סומך על ראש הממשלה נתניהו שבעסקה בין המדינה לחברות הגז הוא יאזן נכון בין האינטרסים של כלל אזרחי ישראל לבין ההתחייבויות כלפי החברות הפרטיות? (%, יהודים החושבים שיאזן נכון לפי הצבעה בבחירות 2015)
The Peace Index: June 2015 מדד השלום: יוני 2015

The June Index
Data File
The Peace Index Home Page

מדד חודש יוני
קובץ הנתונים
אתר מדד השלום
תרשימים | ניוזלטר- ארכיון | צרו קשר | תנאי שימוש
קישורים |
  © 2010 כל הזכויות שמורות