ראשי מדד השלום - ארכיון תרשימים קישורים ניוזלטר- ארכיון צרו קשר ENGLISH
ראשי -> ניוזלטר

ניוזלטר

Send to
Subsctibe to mailing list
Unsubsctibe to mailing list
Contact Us
שלח לחבר
הצטרפות לרשימת התפוצה
הסרה מרשימת התפוצה
צור קשר
Graph of the month: “To what degree do you trust the authorities in each of the following countries to make appropriate efforts to ensure the security of the Jewish communities that live there?” (%, greatly trust or moderately trust, Jews) תרשים החודש: "עד כמה אתה סומך על השלטונות בכל אחת מן המדינות הבאות שיעשו מאמצים מתאימים כדי להגן של הביטחון של הקהילות היהודיות שחיות בהן?" (%, סומכים מאוד או די סומכים, יהודים)
The Peace Index: January 2015 מדד השלום: ינואר 2015

The January Index
Data File
The Peace Index Home Page

מדד חודש ינואר
קובץ הנתונים
אתר מדד השלום
תרשימים | ניוזלטר- ארכיון | צרו קשר | תנאי שימוש
קישורים |
  © 2010 כל הזכויות שמורות